Poradenstvo

 

Podnikateľské poradenstvo resp. informácie súvisiace akýmkoľvek spôsobom s masážami, rôznymi kurzami masáží, masérskymi školami, prevádzkovaním zariadení s výkonom masáží, otvorením živnosti v oblasti masáží a pod. , rovnako ako právne, daňové...kde sa platí za skúsenosti a prehľad v odbore vykonávam iba spoplatnene, buď telefonicky alebo osobne, vždy až po uhradení celej sumy.

 

Spoplatnenie telefonického poradenstva na mobilné číslo alebo pevnú linku v SR:

- každých začatých 60 min. = 60.00 €

Osobné stretnutie:

- každých začatých 60 min. = 70.00 €

 

Úhradu prosím vykonať v prospech účtu ČSOB banka : 307 551 923 / 7500 , ako VS uveďte Vaše telefónne číslo (alebo do poznámky), po nabehnutí úhrady na môj účet Vás do 48 hod. skontaktujem. Bude tak vykonané iba cez pracovné dni medzi 10:00 a 16:00. Kedy prebehne konzultácia resp. dohoda o termíne stretnutia.

 

Ak sa niekto rozhodne zrušiť konzultáciu až po ním vykonanej úhrade, bude mu suma vrátená po odčítaní 50% storno poplatku z ním zaslanej sumy do päť pracovných dní od nabehnutia na môj účet.

 

- poradenstvo cez Skype, ICQ, e-mail atď. neposkytujem

- najvýhodnejšia alternatíva = osobná účasť / absolvovanie Seminára ako začať

Táto stránka beží v Drupale, otvorenom systéme na správu obsahu

Design by xactive -