Chiropraxia - naprávanie - chiropraktik

 

Chiro - ruka či ručný, ergo chiropaxia = ručná manipulácia.

Naprávanie chrbtice a pod. sa ľudovo nazývajú práve ručné/manuálne manipulačné techniky.

 

Chiropraxia na Slovensku nie je uznaná ako samostatný zdravotnícky/medicínsky smer a teda ani zákonne priamo regulovaná resp. schválená.

Chiroprax sa teda u nás študovať na VŠ nedá, a teda všetci tí tzv. chiropraktici sú samozvaní odborníci, ich činnosť nie je naviazaná na žiadnu živnosť.

Občas sa podaktorí oháňajú nejakým certifikátom, že boli na kurze. Ten však trval zväčša 1-3 dni a neopravňuje zo zákona nikoho jeho absolvovaním k manipulačnej liečbe.

Treba zvážiť, že ak by si aj vzdelaný lekár svoju činnosť alibizoval iným vzdelaním, na ktoré nemá atestáciu, tak by to bolo trestné.

Chiropraktik na SVK je teda iba reklamný ťah často málo odborne vzdelanej osoby, k ľahšeiemu zmanipulovaniu a k rýchlejšiemu získaniu väčších peňazí od ním takto oklamaného klienta/naivnej verejnosti.

 

Chiropaxia sa v zahraničí v niektorých štátoch dá študovať v rozsahu podobnom ako má u nás VŠ FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia).

Fyzioterapeuti v praxi používaju k ostráneniu funkčných kĺbových blokád u klientov často práve jemné mobilizačné (tzv. naprávanie) a mäkké techniky, s ktorými primerane manipulujú pohybovým aparátom klienta.

Následne vedia poučiť klienta a rôznych možnostiach prevencie, vysvetliť správne pohybové stereotypy resp. odstraniť chybné a tak predchádzať ťažkostiam do budúcna.

 

Na každom človeku je na zváženie komu vydá svoje telo k terapii, či roky reálne vzdelávanému odbornikovi alebo..., vlastná zodpovednosť je nad všetkým a všetkými, no vopred si terba uvedomiť, že každá mechanická manipulácia s ľudským telom je veľmi riziková, zvlášť prevádzaná silovo bez rešpektu ku klientovi ako ľudskej bytosti.  

Kto sa iba pravidelne pasívne odovzdá do rúk samozvaného odborníka - chiropaktika, riskuje do budúcna, že si viac uškodí ako pomôže, lebo pravidelné "naprávanie" časom spravidla dospeje k opotrebovaniu kĺbných plôch, k ich postupnej degenerácii až u nich nastanú nezvratné chronické ťažkosti, ktoré pomerne často nasledujú operácie resp. trvalé následky či dokonca plná invalidita.

 

Osteopat - osteopatia je ďalšia možnosť, za ktorú sa niektorí samozvaní odobrníci vydavajú, pričom osteopatia je považovaná za vyššiu úroveň znalostí ako chiropraxia, ale tiež pre ňu platia všetky vyššie spomínané všeobecne platné zákonitosti na Slovensku.

 

Keď sa "ucho odTRHNE" potom to často stojí ďalší čas a ďalšie peniaze a može to veľmi rýchlo vyzerať aj takto:

 

 

Táto stránka beží v Drupale, otvorenom systéme na správu obsahu

Design by xactive -