O dogmách

 

 V prvom rade by som chcel podotknúť, že masáže sú také aké sú preto,

že také môžu byť!

 

Klienti to jednoducho dovolia, či už vedome alebo nevedome.

 

 Veľa ľudí často krát nemá veľkú možnosť porovnania tejto služby a ďalším problémom je, že len málo kto sa naozaj dokáže ohradiť za spôsob prevedenia "odbornej masáže", takže ak "neotvorí ústa", vlastne sa spolupodieľa na pretrvávaní nekvality. 

 

  

Masáž nemá bolieť.

 

 Dovoľte mi, aby som sa zasmial :o))) To ako povedal kto??? Totálny nezmysel!
 

Je samozrejmé, že dobrá masáž ako taká nemá byť jedná veľká celú masáž trvajúca bolesť, ospravedlňovaná "tiež masérom" :"Aby ste aj zajtra vedeli, že ste boli na masáži!" no to hej, a tri dni neurobiť jediný pohyb bez výdatného hlasového prejavu :o)))

 Aj málo stačí, keď sa vie ako!

Ak však niekto nevie ani to málo, spravidla vyvíja neúmerny tlak, počet a frekvenciu opakovaní nielen na "spravnom" mieste, ale aj tam kde ho rozhodne netreba a najčastejšie po celej ním "masírovanej" ploche. Výsledok? Budete určite spomínať na "jeho masáž" prinajmenšom tie tri dni :o)))

Bolesť pri masáži musí byť cesta a nie cieľ! Vtedy ju klient pociťuje ako tzv. "sladkú bolesť" aj to bolí aj je to dobré. Je to niečo podobné ako keď človek sám seba masíruje tam kam si dočiahne.

Napriek návšteve u odborníka sa môže stať, že jeho poctivá masáž Vám navodí tzv. dočasne znížený zdravotný komfort resp. dočasnú zdravotnú krízu, masážou sa totiž spúšťajú v "zanedbanom" tele ozdravné procesy, ktoré minimálne z časti neprebiehaju bezproblémovo. Avšak rozdiel medzi odborníkom a "odborníkom" spoznáte v tom, že priebeh odzravných procesov nebude ani taký dramatický ani taký zdlhavý, naviac regeneračný výsledok bude trvalejší resp. hodnotnejší a obyvkle býva bez sprievodných nežiadúcich efektov ako napríklad často "odborníkmi" spôsobených modrín a pod.

 Opakom tohto všetkého je keď je to názor "tiež maséra/ky". Prevedená "masáž" (hladkanie) je potom čisto placebo efektom s minimálnym účinkom nielen na klientovo telo, ale aj z pohľadu fyzickej náročnosti na telo masírujúceho jedinca, ale za to s maximálnym účinkom na obsah klientovej peňaženky ;o)))

 

 Jednoducho aj pod svetlom môže byť tma, podobne ako na tomto obrazku.

 

 

Táto stránka beží v Drupale, otvorenom systéme na správu obsahu

Design by xactive -