Prvý krát na masáž

 

  Výborne!

 

Či máte len 10 rokov alebo už 80 narodeniny za sebou nie je vôbec dôležité.

Podstatné je, že ste sa rozhodli začať o seba starať najprirodzenejším po tisícročia overeným spôsobom - dotykom od druhej osoby.

 

 

  Čo si treba vziať na masáž a ako sa na ňu pripraviť.

 

V podstate okrem svojho uboleného tela, peňazí alebo permanentky si človek nemusí brať na dobrú masáž nič.

Avšak aj klient má určitý nemalý podiel zodpovednosti za vykonanú masáž a následnú regeneráciu. Ak má návšteva masážneho salónu prebehnúť k obojstrannej spokojnosti, bude nápomocný dodržaním niekoľkých jednoduchých zásad v rámci prípravy na podporu práce maséra:

 

 

Pred každou masážou je vhodné:

 

- nejesť ťažké jedlá (cca 1. hod., inak môže dôjsť napr. k nevoľnosti, mdlobám, zvracaniu)

- nevystavovať organizmus veľkej svalovej záťaži (následná masáž by mohla dočasne zvýrazniť bolesti svalov)

- nepiť žiaden alkohol, ani len malé množstvo (napr. 1 pivo 10°, zvýšením prietoku krvi v svaloch počas masáže, by nastalo urýchlené vstrebávanie alkoholu - treba mať na pamäti, že je to jed)

- dostaviť sa na masáž včas, aby sa hneď nezačínalo v strese

- ak zistí klient, že bude meškať na masáž viac ako 5 minút, okamžite telefonicky vyrozumieť maséra

- informovať maséra bezprostredne pred masážou o svojom momentálnom fyzicko - psychickom rozpoložení, úprimne a bez zatajovania skutočností, ktoré úzko súvisia s jeho zdravím

 

 

V priebehu masáže:

 

- neostýchať sa pýtať a nepretvarovať sa, ak niečo bolí

- ak pocítite obtiaže okamžite o nich informuje maséra

- ak je postup maséra nepríjemný a ak masér nereáguje na Vaše slová, treba z Vašej strany ukončiť masáž a opustiť masážny salón

 

 

Masáž je nevhodná ak sú:

 

- zápalové procesy v tele (napr. zápal hrdla apod. - zápal by sa mohol rozšíriť masážou ďalej do tela)

- zvýšená teplota alebo horúčka - priamy súvis s vyššie uvedeným

- otvorené rany na masírovanej ploche tela

- cievne ochorenia (trombózy, kŕčové žily - varixy)

- infekčné ochorenia

- akútne bolesti 

  

Táto stránka beží v Drupale, otvorenom systéme na správu obsahu

Design by xactive -