Masáž do domu

Vždy od nepamäti bola regenerácia masážou v jej rôzných podobách využívaná vo všetkých kultúrach sveta ako najbežnejšia ľudová terapia k udržiavaniu telesnej kondície a duševnej vitality, k predchádzaniu rozmanitých nemocí a tiež ako najdostupnejší alternatívny spôsob ich liečenia a vôbec k upevňovaniu celkového zdravia.

V súčasnosti je relaxácia masážou opäť vnímaná ako preventívna starostlivosť o zdravie a jej využitie plne akceptuje a podporuje aj moderná lekárska veda.

Dotyky rúk vždy boli a budú základnou formou ľudskej komunikácie. Ľudské ruky vždy o niečom informujú aj keď nie vždy si to uvedomujeme. Napriahujeme ich v ústrety, keď sa ideme s niekým spoznať alebo zvítať, podaním ruky sa lúčime. Citlivými dotykmi prejavujeme záujem o druhých a ich starosti, láskyplným dotykom dávame najavo, že máme niekoho radi.

    

                     

 

Viacerí klienti mi v priebehu mojej masérskej praxe povedali, že by som mal byť doktorom..., iní mi radili stať sa psychológom a ďalší dokonca farárom... Vždy som odpovedal: "Prečo mám byť len jedným z nich, keď môžem byť tým všetkým?!" Nechcem pomáhať ľuďom udržiavať ich zdravie len ako jeden, chcem im pomáhať za troch! 

Táto stránka beží v Drupale, otvorenom systéme na správu obsahu

Design by xactive -