Úvod

Vždy od nepamäti bola terapia masážou v jej rôzných podobách využívaná vo všetkých kultúrach sveta ako najbežnejšia ľudová metóda k udržiavaniu telesnej kondície a duševnej vitality, na zabavovanie sa bolesti, ostraňovania stresu či k predchádzaniu rozmanitých nemocí a tiež ako najdostupnejší alternatívny spôsob ich liečenia a vôbec k upevňovaniu celkového zdravia.

V súčasnosti je už relaxácia resp. regenerácia masážou opäť vnímaná ako preventívna starostlivosť o zdravie a jej využitie plne akceptuje a podporuje aj moderná lekárska veda.

Dotyky rúk vždy boli a verím, že aj budú základnou formou vzájomnej ľudskej komunikácie. Ľudské ruky vždy o niečom informujú aj keď nie vždy si to uvedomujeme. Napriahujeme ich v ústrety, keď sa ideme s niekým spoznať alebo zvítať, podaním ruky sa lúčime. Citlivými dotykmi prejavujeme záujem o druhých a ich starosti, láskyplným dotykom dávame najavo, že máme niekoho skutočne radi.

    

   

Masáž pre mňa nezačína až pri masérskom stole ba ani nekončí, keď od neho odídem. Masáž je stav mojej mysle. Masáže sú moja životná filozofia, ktorá formuje celý môj život ako jednotilvca a skrze mňa vplýva na mojích klientov a celú spoločnosť. 24 hodín denne, sedem dní v týždni, nech som, kde som, nech robím, čo robím.

 

Viacerí klienti mi v priebehu mojej masérskej praxe povedali, že pre moje skúsenosti by som mal byť doktorom..., iní mi radili stať sa psychológom a ďalší dokonca farárom... Vždy som odpovedal: "Prečo mám byť len jedným z nich, keď môžem byť tým všetkým?!" Jednoducho chcem pomáhať ľuďom udržiavať ich fyzické a duševné zdravie za troch! 

Táto stránka beží v Drupale, otvorenom systéme na správu obsahu

Design by xactive -